top of page

חייל משהדי בשירות סדיר? הקשב!

גם השנה יחולקו מענקים לכל חייל/ת סדיר בן הקהילה המשהדית!

החלוקה תתבצע בחנוכה הקרוב

על מנת לקבל את המענק, יש לשלוח

* שם חייל/ת מלא

* צילום תעודת חוגר סדיר בתוקף

* פירוט על ייחוס משהדי

* מס' טלפון נייד של החייל/ת

לכתובת המייל: Rikiarami@gmail.com

עד לתאריך: 10/11/2018

לבירורים, 050-6700936

ריקי ארמי בסליאן

אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page