ועדת סעד / נזקקים

הוועד המרכזי לאנוסי משהד בישראל, תומך במשפחות משהדיות נזקקות בסיוע כספי / הומניטרי במספר אופנים וזאת מתוך סיוע כספי המתקבל בעיקרו מקהילות משהדיות בחו"ל.

סיוע זה כולל:

  1. סיוע חצי שנתי למשפחות במצוקה לפני חג הפסח ולפני ראש השנה. לצורך בקשת והוכחת הזכאות לסיוע זה, יש למלא טופס בקשת סיוע (ניתן להורידו דרך הלחצן בסוף העמוד) ולהעבירו לאישור וועדת הסעד.

  2. משפחות משהדיות תושבי ירושלים, יכולות להעביר בקשה לקבל בנוסף גם תווי קניה לפני חג הפסח ואו ראש השנה מרשתות מזון שבהסדר. את הבקשות יש להעביר לנציג וועד ירושלים – מר משאל לוי, נייד: 052-2639555.

  3. משפחות משהדיות במצוקה כלכלית קשה, יכולות לבקש מוועדת הסעד באמצעות הטופס שבסעיף 1 לעיל, תמיכה כלכלית חודשית שתיכנס אליהם לחשבון הבנק כקצבה. גובה הקצבה הינו קבוע – 200 ₪ והקריטריונים לזכאות קפדניים.

  4. הוועד המרכזי מקבל לעיתים גם משלוחי בגדים (לרוב משומשים) מקהילות משהדיות בחו"ל לחלוקה בקרב האוכלוסייה המשהדית הנזקקת. לפרטים יש לפנות לוועדת הסעד ואו ליו"ר הוועד המרכזי בטלפונים מטה.

  5. בבתי כנסת של המשהדים בבני ברק ובשכונת התקווה, מחולקות מדי יום חמישי בערב עשרות רבות של חמגשיות למשפחות נזקקות לארוחות שבת . לפרטים ניתן לפנות אל מר מישל עזיז בטלפון: 054-3978578.

  6. בקרב הקהילה, קיימות משפחות המפעילות בביתן גמ"חים (מוקדי גמילות חסדים) לסיוע לבני הקהילה המשהדית הנזקקת. בין מוקדים אלה ניתן להזכיר את גמ"ח של גב' דבורה ניסים להשאלת שמלות לכלות (טלפון: 054-3978443) וכן מוקד גמ"ח השכרת אולם לאירועים קטנים בבני ברק למשפחות משהדיות אצל גב' חנה והפור בטלפון 054-2460526.

  7. בכל שאלה / בקשה ניתן לפנות לחברי הוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל (יו"ר הוועד מר יעקב אברהמי : 052-5773573).