רב הקהילה
הרב שמשון מוראדי שליט"א

רב קהילת עולי משהד בישראל, רב ביהכנ"ס "עולי משהד" בבני ברק וראש מוסדות "נר דוד" בישראל, נולד לדוד וציפורה מוראדי, גדל בשכונת הבוכרים בירושלים.

אביו, הרב דוד מוראדי, שימש כגבאי בית הכנסת חאג'י אדוניהו בירושלים של אנוסי משהד.

סבו, הרב רפאל אקלר, שימש כרב אנוסי משהד בעיר משהד שבאיראן. בין היתר היה שוחט מוהל ומסדר קידושין לבני העדה והכל נעשה בהסתר ובצנעה מפחד השלטונות שבאותה תקופה שאסרו עליהם לשמור על יהדותם.

סבו הגדול הרב מרדכי אקלר [מולא מוראד], היה רבם ומנהיגם של אנוסי משהד ואחראי על כל ענייני הדת של העדה באותה תקופה, כמו"כ חיבר לבני העדה סידורים לימי החול והשבת עם תרגום בשפה הפרסית [המכונה תפסיר], חיבר תרגום על הגדה של פסח ומסכת אבות ועל הסליחות הנאמרות בימי הרחמים והסליחות ועוד חיבורים נוספים.

הרב שמשון מוראדי: 0527656712