top of page

בית האבות של הקהילה בהרצליה פיתוח

אחת מגולות הכותרת בפעילות מבורכת של הועד הכללי לאנוסי משהד בארץ עם עמיתיהם ברחבי העולם, היתה והינה הקמת בית האבות לבני הקהילה המבוגרים. ראשיתו של תכנית הקמת בית האבות היא הקמת בית אמהות שקמה בשנת 1968 בשכונת שבזי בתל אביב ביוזמת הועדים הכלליים ובתושייתה של גב' בת שבע גדליה . בבית האמהות שוכנו 32 אמהות עם צוות רופאים ועובדים שטיפלו בהם כיאה לעדתנו.

בשנת 1985 הוקם צוות פעולה להרחבת בית אמהות לבית אבות. בצוות הפעולה היו חברים נציגי הועדים הכלליים ליהודים אנוסי משהד מישראל , מילנו , לונדון , המבורג , וניו יורק . לאחר גישושים רבים אותר שטח מתאים להקמת בית האבות בהרצליה פיתוח בפינת הרחובות הנשיא הראשון ובזל. בהמשך הוכנה תכנית פעולה ואושרה ב- 1988 ונערך במקום טכס הקמת אבן פינה לבניית בית האבות. התקציב לרכישת המגרש ולהקמת המבנה גוייס מתרומות הועדים הכלליים בחלוקה שהוגדרה בעבודת מטה משותפת של הצוות המוביל עם כלל הנציגויות. בצוות הקמה שנבחר לצורך זה (1990) פעלו יצחק אקיוב, מירזא אקאג'אן נסימי , עבדול רהים אעטסאמי, יוסף בני לוי, מנוצ'הר קשאניאן ועוד.  בהמשך (1995) הוקם צוות מוביל לניהול בית האבות ובו חברים מנציגויות הועדים הכלליים בארץ ובעולם.

חנוכה התשעז 9

חנוכה התשעז 9

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.06.23

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.06.23

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.12.42

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.12.42

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.02.24

WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.02.24

Beit Avot 3

Beit Avot 3

Beit Avot 9

Beit Avot 9

IMG_0399

IMG_0399

בית אבות-הופעת תזמורת המשטרה (2)

בית אבות-הופעת תזמורת המשטרה (2)

Beit Avot 1

Beit Avot 1

Beit Avot 8

Beit Avot 8

כך הוקם בית אבות המפואר של הקהילה בהרצליה פיתוח שמהווה אכן פאר לכלל הקהילה בארץ ובעולם. בבית האבות נקלטו מאז הקמתו מאות רבות אבות ואמהות מבני העדה הנהנים מתכניות רבות ומגוונות ומאכלים וכן תכניות חגיגיות בחגים ובמאורעות שונים. בית האבות הפך הלכה למעשה גם למרכז תרבות של הקהילה המשהדית בארץ.

חברי דירקטוריון בית האבות של הקהילה נמנים ע"י הקהילות המשהדיות בעולם, כשמישראל, ניו יורק, ומילנו נמנים שני נציגים, ומלונדון והמבורג נציג אחד לכל אחד.

יו"ר דירקטוריון בית האבות הינו כיום מר מנשה לוי שהינו נציג ניו יורק ויחד איתו נציג שני מניו יורק שהינו מר אלברט חזקיה. נציגי מילנו בדירקטוריון בית האבות של הקהילה הינם כיום מר שאול חכימי ומר בני נמדר. נציגי ישראל הינם עו"ד אביגיל אלקנה רבה ומר רמי בסליאן. נציגי לונדון והמבורג הינם בהתאמה מר ג'וני אברהימוף ומר ראובני.

Beit Avot 6
WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.06.23
WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.16.33
WhatsApp Image 2017-10-21 at 23.22.49
Beit Avot 8
Beit Avot 4
Beit Avot 7
Beit Avot 5
bottom of page