top of page

עוד על הקהילה

קטעי חזנות נוסח יהודי משהד

סדרת קטעי חזנות שמשקפים את המנגינות הייחודיות של יהודי משהד, איראן. החזן, בנימין בן דוד ז"ל, הוקלט בשלהי שנות השבעים.

שירי חתונה נוסח יהודי משהד

קטעי חזנות של שירים לכבוד החתן והכלה נוסח יהודי משהד, איראן. החזן, בנימין בן דוד ז"ל, הוקלט בשלהי שנות השבעים במסגרת עבודה במוזיקה

מגילת אסתר במנגינת קהילת משהד

קריאת מגילת אסתר במנגינה ובאופן הייחודיים של אנוסי משהד, איראן, על ידי החזן מר אהרון בן דוד. שימו לב לצורה שבה כל סוף פסוק נקרא קודם על ידי הקהל ורק אחר כך על ידי החזן. כמו כן, שימו לב לשינוי המנגינה בפרקים האחרונים של המגילה

בהמשך יתווספו עוד סרטונים, קבצי שמע היסטוריים ועוד

bottom of page