© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon

מגילת אסתר במנגינת קהילת משהד

קריאת מגילת אסתר במנגינה ובאופן הייחודיים של אנוסי משהד, איראן, על ידי החזן מר אהרון בן דוד. שימו לב לצורה שבה כל סוף פסוק נקרא קודם על ידי הקהל ורק אחר כך על ידי החזן. כמו כן, שימו לב לשינוי המנגינה בפרקים האחרונים של המגילה

שירי חתונה נוסח יהודי משהד

קטעי חזנות של שירים לכבוד החתן והכלה נוסח יהודי משהד, איראן. החזן, בנימין בן דוד ז"ל, הוקלט בשלהי שנות השבעים במסגרת עבודה במוזיקה

קטעי חזנות נוסח יהודי משהד

סדרת קטעי חזנות שמשקפים את המנגינות הייחודיות של יהודי משהד, איראן. החזן, בנימין בן דוד ז"ל, הוקלט בשלהי שנות השבעים.

בהמשך יתווספו עוד סרטונים, קבצי שמע היסטוריים ועוד

עוד על הקהילה