shutterstock_680533714.jpg

דרושים בקהילה

רואי חשבון

לעמותת הוועד המרכזי דרושים/ות, רואי חשבון למינוי כמבקרי פנים של העמותה, וחברים בוועדת הביקורת

לפרטים:

avigail@raba.co.il

עורכי דין

לעמותת הוועד המרכזי דרושים, עורכי דין המתמחים בענייני עמותות, מיסוי מקרקעין ועוד

לפרטים:

avigail@raba.co.il