top of page

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל שנת תשפ"ד 2024

סטודנטים יקרים

 

 

בשל מלחמת "חרבות ברזל" והעובדה ששנת הלימודים טרם נפתחה באוניברסיטאות, ההרשמה לפרויקט המלגות, אם בכלל, נדחית בשלב זה

אנו מברכים את הסטודנטים הלוחמים ומאחלים להם שישובו לביתם לשלום ויביאו עימם את הניצחון!!

 

DSC_4131
DSC_4044
DSC_4114
DSC_0240
ATZ_0052
DSC_4138
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התשפ"ג

  1. קשר משהדי ישיר (לא נשוי/אה לבן/בת הקהילה)

  2. סטודנט/ית לתואר ראשון/שני/דוקטורט באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג או תלמיד ללימודי רבנות/דיינות עם אישור על מעבר מבחן הסמכה אחד לפחות מהשנה האחרונה

  3. סטודנטים/ות בני הקהילה זכאים למלגה עד שנה שלישית ברציפות, ו/או בתארים בהם משך הלימודים המקובל עולה על שלוש שנים, תינתן הזכאות עד השנה האחרונה ללימודיהם/ן בהתאם למשך הלימודים המוגדר על פי המל"ג.

רשימת משימות (מתעדכנת)

          משימות מחייבות הרשמה מראש

על מנת להיות זכאים למילגה, על הסטודנטים לקחת חלק פעיל לפחות במשימה אחת מתוך המשימות שלהלן:

bottom of page