top of page

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל שנת תשפ"ב 2022

סטודנטים יקרים

 

 

 לתשומת ליבכם - ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב - נסגרה!!! נתראה בשנה הבאה

סטודנטים שנרשמו לקבלת מלגה - מוזמנים לעקוב אחר הסטטוס

בדף המצורף ולעדכן בהתאם. חלוקת המלגות תבוצע בחודש אוגוסט

 

 

 

כמו בכל שנה, גם השנה, בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג.

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד את בני הקהילה ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר בין הדור הצעיר, לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה.

השנה הוחלט כי הסטודנטים יקבלו את המילגה ללא צורך בביצוע מטלות, כפי שהיה נהוג בשנים קודמות.

אנו מודעים ללחץ הרב ששורר עליכם בתקופת הלימודים ומנסים להקל ככל הניתן.

ולכן, ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב תחל עם סיום הסמסטר השני של הלימודים. הסטודנטים יתבקשו להעלות את גיליון הציונים לצורך בחירת הסטודנט המצטיין של העדה, והחלוקה תבוצע מיד לאחר מכן. 

לתשומת ליבכם, בשל הגידול הרב באוכלוסיית הסטודנטים שפנו אלינו בבקשת תמיכה בשנתיים האחרונות, הוחלט השנה כי המלגות ינתנו לבני העדה בלבד ולא לבני זוגם. 

המטרה היא להעניק יותר כסף לבני הקהילה.

נא וודאו כי קראתם את התקנון וכי אתם עומדים בתנאים הנדרשים

למסלולים השונים, לפני ההרשמה בפועל

 

DSC_4131
DSC_4044
DSC_4114
DSC_0240
ATZ_0052
DSC_4138
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התשפ"ב

  1. קשר משהדי ישיר (לא נשוי/אה לבן/בת הקהילה)

  2. סטודנט/ית לתואר ראשון/שני/דוקטורט באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג או תואר ראשון אקויולנטי בשכ"ל שנתי של 5000 ש"ח ומעלה או תלמיד ללימודי רבנות/דיינות עם אישור על מעבר מבחן הסמכה אחד לפחות מהשנה האחרונה

ההרשמה פתוחה עד ליום 1.6.2022

bottom of page