top of page

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל

סטודנטים יקרים

כמו בכל שנה, גם השנה, שנת הלימודים ה'תשע"ט (2018-2019), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה/על תיכוניים

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד אתכם ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר ביניכם לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה

שאיפתנו, לקרב את הסטודנט המשהדי לקהילתנו ולמורשתנו ולצורך כך אנו מתנים את קבלת המלגה במימוש משימות בקהילה (קהילת אנוסי משהד בישראל)

נא וודאו כי קראתם את התקנון וכי אתם עומדים בתנאים הנדרשים למסלולים השונים, לפני ההרשמה בפועל

DSC_4131
DSC_4044
DSC_4114
DSC_0240
ATZ_0052
DSC_4138
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
770_9017
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התשע"ט

השנה קיימים 5 מסלולי מלגות אפשריים:

מסלול 1: לימודים על תיכוניים / לימודי העשרה / תעודה מקצועית שכ"ל של עד 6999 ש"ח

מסלול 2: לימודים על תיכוניים / לימודי העשרה / תעודה מקצועית שכ"ל של 7000 ש"ח ומעלה

מסלול 3: סטודנטים לתואר ראשון (מוסד המוכר ע"י המל"ג בלבד)

מסלול 4: לימודי רבנות

מסלול 5: סטודנטים לתואר שני / דוקטורט (מוסד המוכר ע"י המל"ג) / לימודי דיינות

להורדת התקנון

מסלול 1: מקצועי א'

למסלול זה זכאים סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם,

עם עלות שכ"ל שנעה בין 3500 ש"ח, ל-6999 ש"ח

(שכ"ל שנתי של פחות מ3500 ש"ח בשנה אינו זכאי למלגה)

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 2: מקצועי ב'

למסלול זה זכאים סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם

עם עלות שכ"ל של 7000 ש"ח ומעלה

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 800 ש"ח

מסלול 3: תואר ראשון

למסלול זה זכאים סטודנטים לתואר ראשון על שלל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדים במוסד המוכר גם הוא על ידי המל"ג

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1000 ש"ח

מסלול 4: רבנות

למסלול זה זכאים בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לרבנות,

ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה,

על המועמד להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית ולהעבירו בטופס הבקשה למלגה.

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה 300 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 5: תואר מתקדם/דיינות

למסלול זה זכאים סטודנטים לתארים מתקדמים, שני ושלישי, ובני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לדיינות ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד לדיינות להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה.

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 800 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1200 ש"ח

שימו לב כי כל זכאות למלגה מותנית בנוכחות מלאה בטקס חלוקת המלגות,

ובביצוע משימה אחת לפחות!

כמו כן, בטרם מילוי טופס המלגה, יש לקבל מס' אישור מאחד מאנשי הקשר:

אנשי קשר למס' אישור

ההרשמה לתוכנית נסגרה ב01.04.19

רשימת משימות קלנדרית (מתעדכנת)

          משימות מחייבות הרשמה מראש

רשימת משימות אקטיביות (אופציונלי)
bottom of page