top of page
DSC_0160.JPG

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל

סטודנטים יקרים

כמו בכל שנה, גם השנה, שנת הלימודים ה'תשע"ח (2017-2018), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה/על תיכוניים

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד אתכם ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר ביניכם לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה

שאיפתנו, לקרב את הסטודנט המשהדי לקהילתנו ולמורשתנו ולצורך כך אנו מתנים את קבלת המלגה במימוש משימות בקהילה (קהילת אנוסי משהד בישראל)

DSC_0240
DSC_9455
ATZ_0052
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
770_9017
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התשע"ח

השנה קיימים מספר מסלולי מלגות אפשריים, כדלקמן:

מסלול 1: לימודים על תיכוניים / לימודי העשרה / תעודה מקצועית

מסלול 2: סטודנטים לתואר ראשון (מוסד המוכר ע"י המל"ג)

מסלול 3: לימודי רבנות

מסלול 4: סטודנטים לתואר שני / דוקטורט (מוסד המוכר ע"י המל"ג) / לימודי דיינות

מסלול 1: מקצועי

למסלול זה זכאים סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם, עם עלות שכ"ל שאינה נמוכה מסך של 3000 ש"ח לשנה.

מלגת בסיס + משימה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

 

מסלול 2: תואר ראשון

למסלול זה זכאים סטודנטים לתואר ראשון על שלל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדים במוסד המוכר גם הוא על ידי המל"ג

מלגת בסיס + משימה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 700 ש"ח

מסלול 3: רבנות

למסלול זה זכאים בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לרבנות, ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה למלגה.

מלגת בסיס + משימה: 300 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 4: תואר מתקדם/דיינות

למסלול זה זכאים סטודנטים לתארים מתקדמים, שני ושלישי, ובני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לדיינות ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד לדיינות להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה.

מלגת בסיס + משימה: 1000 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1000 ש"ח

שימו לב כי כל זכאות למלגה מותנית בנוכחות מלאה בטקס חלוקת המלגות,

ובביצוע משימה אחת לפחות!

 

ההרשמה נסגרה בתאריך 08/04/18

כמו כן, בטרם מילוי טופס המלגה, יש לקבל מס' אישור מאחד מאנשי הקשר:

אנשי קשר למס' אישור
רשימת משימות (מתעדכנת)
רשימת משימות אקטיביות (אופציונלי)
bottom of page