פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל

סטודנטים יקרים

כמו בכל שנה, גם השנה, שנת הלימודים ה'תשע"ח (2017-2018), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה/על תיכוניים

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד אתכם ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר ביניכם לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה

שאיפתנו, לקרב את הסטודנט המשהדי לקהילתנו ולמורשתנו ולצורך כך אנו מתנים את קבלת המלגה במימוש משימות בקהילה (קהילת אנוסי משהד בישראל)

תקנון וקריטריונים לזכאות התשע"ח

השנה קיימים מספר מסלולי מלגות אפשריים, כדלקמן:

מסלול 1: לימודים על תיכוניים / לימודי העשרה / תעודה מקצועית

מסלול 2: סטודנטים לתואר ראשון (מוסד המוכר ע"י המל"ג)

מסלול 3: לימודי רבנות

מסלול 4: סטודנטים לתואר שני / דוקטורט (מוסד המוכר ע"י המל"ג) / לימודי דיינות

מסלול 1: מקצועי

למסלול זה זכאים סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם, עם עלות שכ"ל שאינה נמוכה מסך של 3000 ש"ח לשנה.

מלגת בסיס + משימה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

 

מסלול 2: תואר ראשון

למסלול זה זכאים סטודנטים לתואר ראשון על שלל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדים במוסד המוכר גם הוא על ידי המל"ג

מלגת בסיס + משימה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 700 ש"ח

מסלול 3: רבנות

למסלול זה זכאים בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לרבנות, ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה למלגה.

מלגת בסיס + משימה: 300 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 4: תואר מתקדם/דיינות

למסלול זה זכאים סטודנטים לתארים מתקדמים, שני ושלישי, ובני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לדיינות ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד לדיינות להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה.

מלגת בסיס + משימה: 1000 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1000 ש"ח

שימו לב כי כל זכאות למלגה מותנית בנוכחות מלאה בטקס חלוקת המלגות,

ובביצוע משימה אחת לפחות!

 

ההרשמה נסגרה בתאריך 08/04/18

כמו כן, בטרם מילוי טופס המלגה, יש לקבל מס' אישור מאחד מאנשי הקשר:

אנשי קשר למס' אישור
רשימת משימות (מתעדכנת)
רשימת משימות אקטיביות (אופציונלי)

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon