top of page

מועיד ביני חנוכה


בני קהילה יקרים,

הנכם מוזמנים למועיד ביני חנוכה ה'תשע"ט ולמפגש חגיגי אשר יתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ז כסלו, 5.12.18, נר רביעי של חנוכה בשעה 16:00, רחוב הנשיא 106, הרצליה פיתוח

בתכנית:

* תפילה בבית הכנסת

* דבר מנהל בית האבות ד"ר חיים הירש

* דבר יו"ר הועד המרכזי מר יעקב אברהמי

* הדלקת נרות משותפת

חנוכה שמח!


אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page