top of page

טקס חלוקת המלגות 2018


הננו מתכבדים להזמינכם לטקס הענקת המלגות לשנת הלימודים התשע"ח 2018 ולהענקת תעודת הוקרה ליקירי הקהילה לשנת ה'תשע"ח

הטקס יערך אי"ה ביום חמישי, ט"ו בתמוז ה'תשע"ח 28/06/18 בשעה 18:00 בדיוק באודיטוריום בר שירה - אוני' תל-אביב


אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page