בצער רב התבשרנו על פטירתה של רחל סלטנת מרדכי לבית לוי ע"ה

המנוחה הלכה לבית עולמה לפני כחודש בתאריך כ"ד טבת תשע"ח. עלתה לארץ ב1949, נישאה והקימה משפחה לתפארת, יהי זכרה ברוך

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts