top of page

מענק לחיילי הקהילה


וועד הקהילה בחו"ל העבירה כספים למתן מענק לחיילי הקהילה המשהדית המשרתים בצה"ל בשרות חובה.

עד כה נרשמו יותר מ-100 חיילים לבקש את המענק!

אירוע הענקת המענקים יהיה אי"ה השבוע במוצ"ש פרשת מקץ, כ"ח בכסלו התשע"ח (16/12/17)

בשעה 19:30 באולם אירועים של בית כנסת חולון ברח' דב הוז 31.

בתכנית הערב: הדלקת נרות חנוכה, כיבוד קל, דברי ברכה (המארגנים + חיילים), והענקת המענקים.

הנכם מוזמנים להשתתף באירוע.

חנוכה שמח!


אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page