top of page

מועיד ביני חנוכה

הנכם מוזמנים למפגש חגיגי אשר יתקיים ביום רביעי נר ראשון של חנוכה בתאריך כ"ה בכסליו, התשע"ח

(13/12/17) בשעה 16:00

בבית האבות לאנוסי משהד, רח' הנשיא 106, הרצליה פיתוח.

בתוכנית:

הדלקת נרות

ברכות

מוזיקה וריקודים עם הזמר שמוליק נדל

כיבוד קל

בברכת חג חנוכה שמח!

הועדה המארגנת, בית משהד

אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page