בצער רב התבשרנו על פטירת בת קהילתנו בישראל סילביה (צביה) פרייס (שבן) בת יהושוע ז"ל


טרם פורסם מועד ללוויה

המנוחה היא אשתו של ביל פרייס ועלתה לאחרונה לישראל .

האבלים מלבד בעלה:

הבנות דבי דסין וליסה מסינגר והאחות שרה ג'משידוף

ומי יתן ולא נדע דאבה עוד והמשפחות האבלות ינוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים – אמן


אירועים עתידיים
Posts are coming soon
Stay tuned...