top of page

חיילים משהדים הקשיבו!!!

תוכנית התמיכה בחיילי הקהילה המשהדית המשרתים בצה"ל לשנת 2021 נפתחה.

התוכנית הינה בשיתוף ועדי הקהילה המשהדית בישראל, ניו-יורק, מילאנו ולונדון.

אירוע ההענקה יתקיים אי"ה במוצ"ש 4.12.2021, נר שביעי של חנוכה.

פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

הזכאים למענק הינם חיילים שישרתו בצה"ל ביום 1.12.2021 או ששרתו בפועל עד ליום 1.10.2021.

מצ"ב לינק לרישום:


https://forms.gle/SVVtgH2t7KtNKwsE7


Comentarios


אירועים עתידיים
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page