Search
  • אלעד בן דוד

טקס חלוקת המלגות 2018


הננו מתכבדים להזמינכם לטקס הענקת המלגות לשנת הלימודים התשע"ח 2018 ולהענקת תעודת הוקרה ליקירי הקהילה לשנת ה'תשע"ח

הטקס יערך אי"ה ביום חמישי, ט"ו בתמוז ה'תשע"ח 28/06/18 בשעה 18:00 בדיוק באודיטוריום בר שירה - אוני' תל-אביב


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon