Search
  • יעקב אברהמי

בצער רב התבשרנו על פטירתה של בת קהילתנו בניו יורק, חנה (פרחי) קורדבני הקימיאן ע"ה בת אפרים ז&qu


מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 08:30 לפי שעון ניו יורק

מבית כנסת שערי שלום לבית העלמין היהודי מונטפיורי / החלקה המשהדית.

המנוחה הינה אשתו של אקא בוזורג הקימיאן

אימן של שרון ורבקה הקימיאן ולילא סמחיוף ולידה הקימיאן

ואחותן של עסמט קורדבני וטאווס אמינוף ( מלונדון ) ומר עזיזולה קורדבני ומר אמין אמיני .

ומי יתן ולא נדע דאבה עוד והמשפחות האבלות ימצאו נחמה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים-אמן.


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon