Search
  • יעקב אברהמי

בצער רב התבשרנו על פטירתה של בת קהילתנו מיכל ישראלי ע"ה בת אסנת


המנוחה הלכה לעולמה אמש לאחר סיבוך במערכת נשימה.

הלוויה של המנוחה תהיה היום – יום שלישי, א' בטבת התשע"ח (19/12/17)

בשעה 14:00 בבית עלמים הירקונים / שער גאולה.

המנוחה היא אשתו של גדעון ישראלי ז"ל.

המשפחה יושבת שבעה מדי יום עד השעה 22:00 בבית המנוחה ברמת גן רחוב ביאליק 45 כניסה ג'


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon