Search
  • ריקי ארמי בסליאן

מועיד ביני חנוכה


הנכם מוזמנים למפגש חגיגי אשר יתקיים ביום רביעי נר ראשון של חנוכה בתאריך כ"ה בכסליו, התשע"ח

(13/12/17) בשעה 16:00

בבית האבות לאנוסי משהד, רח' הנשיא 106, הרצליה פיתוח.

בתוכנית:

הדלקת נרות

ברכות

מוזיקה וריקודים עם הזמר שמוליק נדל

כיבוד קל

בברכת חג חנוכה שמח!

הועדה המארגנת, בית משהד


0 views

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon