top of page

פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל שנת תשפ"ג 2023

סטודנטים יקרים

 

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיימה!!!

סטודנטים שלא הגיעו לערב ההענקה - המלגות שלכם ממתינות לכם במשרדי העמותה - בבית האבות לאנוסי משהד

רחוב הנשיא בן צבי 106 הרצליה פיתוח.

נא לפנות למזכירות. 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד תפתח אי"ה לאחר סיום סימסטר א'.

בהצלחה לכל הסטודטים!

ההרשמה לשנה"ה תשפ"ג תפתח ביום 2.11.2022

מיד לאחר פתיחת שנת הלימודים במוסדות האקדמיים

לשאלות וברורים ניתן לפנות ליוסף קצב 050-5677180

במייל: ykkom@walla.co.il

קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, מעניקה מידי שנה, מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים על ידי המל"ג בלבד.

 

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות בעלי זיקה לקהילת משהד - דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים/סבות).

 

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד את בני הקהילה ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר בין הדור הצעיר, לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה.

מלגת קהילת משהד לשנת תשפ"ג (2022-2023), תפתח במהלך חודש נובמבר 2022, והזכאים למלגה יידרשו להשתתף במשימות במהלך השנה של העמותה הכוללות ארועים קהילתיים, סיורי מורשת של הקהילה, פעילויות בבית האבות של הקהילה ועוד.

רישום הסטודנטים יבוצע  בטופס מקוון, תוך ציון פרטים אישיים, הוכחת קשר משהדי (המלגות מיועדות לצאצאי הקהילה בלבד ולא לבני/בנות זוג), ומילוי נתונים על לימודי התואר בצירוף אסמכתאות:

  • תעודת סטודנט

  • אישור לימודים לשנת תשפ"ג

  • אישור שכר הלימוד השנתי.

 

נא וודאו כי קראתם את התקנון וכי אתם עומדים בתנאים הנדרשים

למסלולים השונים, לפני ההרשמה בפועל

 

DSC_4131
DSC_4044
DSC_4114
DSC_0240
ATZ_0052
DSC_4138
DSC_2523
DSC_2519
DSC_2520
DSC_0122
DSC_9268
DSC_2527
ATZ_0221
DSC_0003
ATZ_0072
DSC_9470
DSC_9453
DSC_2529
ATZ_0057
DSC_9430
770_8552

תקנון וקריטריונים לזכאות התשפ"ג

  1. קשר משהדי ישיר (לא נשוי/אה לבן/בת הקהילה)

  2. סטודנט/ית לתואר ראשון/שני/דוקטורט באחד המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג או תואר ראשון אקויולנטי בשכ"ל שנתי של 5000 ש"ח ומעלה או תלמיד ללימודי רבנות/דיינות עם אישור על מעבר מבחן הסמכה אחד לפחות מהשנה האחרונה

  3. סטודנטים/ות בני הקהילה זכאים למלגה עד שנה שלישית ברציפות, ו/או בתארים בהם משך הלימודים המקובל עולה על שלוש שנים, תינתן הזכאות עד השנה האחרונה ללימודיהם/ן בהתאם למשך הלימודים המוגדר על פי המל"ג.

ההרשמה תיפתח בתאריך ה-2.11.2022 

 ההרשמה תיסגר בתאריך ה-2.3.2023

 בקשות חסרות ובקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה

רשימת משימות (מתעדכנת)

          משימות מחייבות הרשמה מראש

על מנת להיות זכאים למילגה, על הסטודנטים לקחת חלק פעיל לפחות במשימה אחת מתוך המשימות שלהלן:

bottom of page