פרויקט המלגות של קהילת משהד בישראל 2019-20

סטודנטים יקרים

כמו בכל שנה, גם השנה, שנת הלימודים ה'תש"פ (2019-2020), קרן המלגות של הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד, תעניק מלגות לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה/על תיכוניים

המלגות המוענקות ע"י הקרן, נועדו מחד לעודד אתכם ללימודים להשכלה גבוהה ומאידך לחזק ולהדק את הקשר ביניכם לקהילת אנוסי משהד ולמורשתה

שאיפתנו, לקרב את הסטודנט המשהדי לקהילתנו ולמורשתנו ולצורך כך אנו מתנים את קבלת המלגה במימוש משימות בקהילה (קהילת אנוסי משהד בישראל)

נא וודאו כי קראתם את התקנון וכי אתם עומדים בתנאים הנדרשים למסלולים השונים, לפני ההרשמה בפועל

תקנון וקריטריונים לזכאות התש"פ

השנה קיימים 3 מסלולי מלגות אפשריים:

מסלול 1:

לימודים על תיכוניים/העשרה/תעודה מקצועית שכ"ל של בין 3000 ל-6999 ש"ח

לימודי הסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל

מסלול 2:

לימודים על תיכוניים/העשרה/תעודה מקצועית שכ"ל של 7000 ש"ח ומעלה

סטודנטים לתואר ראשון (מוסד המוכר ע"י המל"ג בלבד)

מסלול 3: 

סטודנטים לתואר שני / דוקטורט (מוסד המוכר ע"י המל"ג)

לימודי דיינות

____________________________________________________________________________________

מסלול 1: מקצועי א' ורבנות

למסלול זה זכאים:

  1. סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם, עם עלות שכ"ל שנעה בין 3000 ש"ח, ל-6999 ש"ח (שכ"ל שנתי של פחות מ3000 ש"ח בשנה אינו זכאי למלגה)

  2. בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לרבנות, ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה. על המועמד להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית ולהעבירו בטופס הבקשה למלגה

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 500 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 500 ש"ח

מסלול 2: מקצועי ב' ותואר ראשון

למסלול זה זכאים:

 

  1. סטודנטים להכשרות מקצועיות, תעודות הסמכה, העשרה ודומיהם עם עלות שכ"ל של 7000 ש"ח ומעלה

  2. סטודנטים לתואר ראשון על שלל סוגי התארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדים במוסד המוכר גם הוא על ידי המל"ג

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 600 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 800 ש"ח

מסלול 3: תואר מתקדם/דיינות

למסלול זה זכאים:

 

  1. סטודנטים לתארים מתקדמים, שני ושלישי (במוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המל"ג)

  2. בני קהילה אשר לומדים לימודי הסמכה לדיינות ואשר נבחנו ועברו בהצלחה לפחות מבחן הסמכה אחד בשנה האחרונה, על המועמד לדיינות להמציא את האישור על הנ"ל מהרבנות הראשית בטופס הבקשה.

מלגת בסיס עבור משימה ראשונה: 800 ש"ח

בונוס תוספת עבור משימה שניה: 1200 ש"ח

שימו לב!!

כל זכאות למלגה מותנית בהוכחת קשר קהילתי מובהק, בנוכחות מלאה בטקס חלוקת המלגות (באם יתקיים), ובביצוע משימה אחת לפחות!

סכומי המלגות המצוינים הינם מוערכים ומותנים בגובה התרומות ובמספר הנרשמים

כמו כן, בטרם מילוי טופס המלגה, יש לקבל מס' אישור מאחד מאנשי הקשר:

ההרשמה לתוכנית נסגרה ב07.03.20

אנשי קשר למס' אישור
רשימת משימות קלנדרית (מתעדכנת)
חלק מהמשימות מחייבות הרשמה מראש
רשימת משימות אקטיביות (אופציונלי)

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon