© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon

חדשות הקהילה

June 11, 2018

הננו מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת המלגות
לשנת הלימודים התשע"ח 2018

ולהענקת תעודת הוקרה ליקירי הקהילה לשנת ה'תשע"ח

הטקס יערך אי"ה

ביום חמישי, ט"ו בתמוז ה'תשע"ח 28/06/18
בשעה 18:00 בדיוק

באודיטוריום בר שירה - אוני' תל-אביב

Please reload