וועדת ביקורת של הוועד המרכזי

חברי ועדת הביקורת של הוועד המרכזי

מנשה יוסיפון

Meyo18@walla.com

חנה שם טוב

‫sthana@hotmail.co.il‬
 

שרה ברגר

sara.art1@gmail.com‬

© 2019 by the Vaad Merkazi Israel

  • Facebook Social Icon